Scriptiehandleiding

Het is belangrijk om te weten wat de opleiding van je verwacht. Start je scriptie-avontuur daarom met het doorlezen van de scriptiehandleiding van de opleiding. En bekijk daarnaast het beoordelingsformulier van de scriptie. Markeer belangrijke stukken.

Dit geeft je een eerste houvast van de verwachtingen van de opleiding. Halverwege de scriptie en aan het einde van de scriptie is het goed om nogmaals de handleiding en het beoordelingsformulier door te nemen.

Opdracht

OPDRACHT: Lees de scriptiehandleiding en het beoordelingsformulier van de opleiding door. Markeer belangrijke stukken.

Scriptiehandleiding