In het onderzoeksmethode hoofdstuk, wordt aangegeven wat de opzet en uitvoering van het onderzoek is. Anderen moeten op basis van de beschreven methode het onderzoek opnieuw uit kunnen voeren. Zo kunnen zij indien nodig tot dezelfde resultaten en conclusies komen.

Je presenteert in de onderzoeksopzet welk soort onderzoek je hebt gedaan, hoe je data hebt verzameld, de data-kenmerken, het onderzoeksverloop, de wijze van dataverwerking en de kwaliteit van het onderzoek. Het methode van onderzoek hoofdstuk wordt in de voltooid tegenwoordige tijd geschreven. Het onderzoek is reeds gedaan!

Hieronder volgen de verschillende onderdelen van het methode-hoofdstuk.

1. Aard van het onderzoek

Wat voor soort onderzoek heb je gedaan? Beschrijf de gehanteerde onderzoekstypen:

 • exploratief-toetsend
 • kwalitatief-kwantitatief
 • field-deskresearch
 • onderzoeksmethode (enquête, interview, experiment, observatie, case study, etc.)

2. Onderzoekspopulatie

Beschrijf de onderzoekspopulatie en de steekproef die hieruit getrokken is. Beschrijf de kenmerken van bijvoorbeeld proefpersonen, respondenten, documenten, krantenartikelen of websites. Beschrijf hoe proefpersonen worden geselecteerd en hoeveel proefpersonen nodig zijn.

3. Proces van dataverzameling

Hoe heb je het onderzoek gedaan? Hoe is het verlopen? Hoe heb je data verzameld? Beschrijf de opzet en procedure van het onderzoek. Hoe ziet het onderzoek er globaal en specifiek uit? Beschrijf stap-voor-stap, het liefst in chronologische volgorde, het proces van dataverzameling: van voorbereiding tot en met verzameling. Welke meetinstrumenten zijn er gebruikt? Zijn er nieuwe meetinstrumenten gebruikt? Hoe heb je het meetinstrument ontwikkeld? Vermeld per concept of variabele de operationele definities.

4. Dataverwerking

Tenslotte zet je uiteen welke stappen zijn doorlopen voor de data-analyse. Hoe heb je de data verwerkt? Welke statistische toetsen heb je toegepast? Hoe heb je de interviews verwerkt? Welke software heb je gebruikt?

5. Kwaliteit van het onderzoek

Beschrijf de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.

6 gedachten over “Indeling onderzoeksmethode hoofdstuk

 • 13/06/2019 om 10:20
  Permalink

  Hoi Mariken, ik heb verschillende methoden van onderzoek gebruikt. Hoe kan ik deze het beste benoemen met de 5 stappen? Alvast bedankt voor de hulp!

 • 14/06/2019 om 22:06
  Permalink

  Hoi Tessa, bedankt voor je goede vraag.

  Vooral stappen 2, 3 en 4 kun je heel specifiek beschrijven voor 1 methode. Je kunt er dus voor kiezen om deze stappen per methode uit te leggen. Dus als je enquêtes en interviews hebt gehouden, dan wordt het als volgt:
  – stap 1 algemeen beantwoorden over beide methodes
  – stap 2,3 en 4 beantwoorden over de enquetes
  – stap 2,3 en 4 beantwoorden over de interviews
  – stap 5 algemeen beantwoorden over beide methodes
  Hopelijk geeft dit je meer inzicht in het beschrijven van de gebruikte methodes van onderzoek. Succes ermee!

 • 16/11/2021 om 10:29
  Permalink

  Hoi,

  Op welke plek komt de methodologie in je scriptie? Ik lees overal dat het na je theoretisch kader komt, maar ik snap niet goed waarom. Met dat hoofdstuk zit ik nog midden in mijn onderzoek en daarna komt nog een hoofdstuk met het praktijkgedeelte. Waarom hoort de methodologie niet aan het begin of eind van je onderzoek?

  Bedankt!

 • 17/11/2021 om 10:52
  Permalink

  Hi Laura, dank voor je vraag!

  Het klopt dat de methodologie meestal na het theoretisch kader komt. Bij een aantal opleidingen komt de methodologie na (of in) de inleiding.

  De plaatsing van het methodehoofdstuk volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel.

  Bij wetenschappelijk onderzoek dient het theoretisch kader als verdieping voor het onderwerp/onderzoeksvraag. Het theoretisch kader is dus geen onderzoek doen, maar meer achtergrond weergeven. Daarna volgt het “echte” praktijkonderzoek. Om dit praktijkonderzoek te introduceren is het methodehoofdstuk nodig. Daarna volgen de resultaten van het praktijkonderzoek en tot slot de conclusie en discussie.

  Geeft dit je meer helderheid over de plaatsing van het hoofdstuk?

 • 06/06/2023 om 12:38
  Permalink

  Dag Mariken,

  Aantal deelvragen worden met behulp van de theorie bronnen beantwoord. Hoe moet ik de theorie bronnen in de Methode hoofdstuk verwerken met de 5 stappen? En hoe verwerk ik het in de hoofdstuk Analyses? Heb je voor mij een voorbeeld hoe het eruit moet zien?

  Alvast bedankt,
  Fatima

 • 01/09/2023 om 10:41
  Permalink

  Hi Fatima,
  De methode die je hebt gebruikt om de literatuurdeelvragen te beantwoorden is anders dan de methode die hier wordt beschreven. Hier staat een beschrijving van de methode voor een praktijkonderzoek. Voor literatuuronderzoek kun je de volgende gegevens vermelden in het methodehoofdstuk:

  Zoekstrategie: Beschrijf hoe je je literatuur hebt verzameld. Welke databases, zoektermen en filters heb je gebruikt? Welke tijdsperiode en taal heb je gehanteerd?

  Bronnen beoordelen: De betrouwbaarheid en kwaliteit van bronnen beoordelen met de AAOCC-criteria:
  – Authority – autoriteit; de geloofwaardigheid en vaardigheid van de auteur
  – Accuracy – accuraatheid; de validiteit en betrouwbaarheid van de bron
  – Objectivity – objectiviteit; feitelijke en onafhankelijke informatie
  – Currency – recentheid; de actualiteit van de bron.
  – Coverage – dekking; de bron dekt de volledige lading

  Inclusie- en Exclusiecriteria: Definieer duidelijke criteria om te bepalen welke literatuur je hebt opgenomen en welke je hebt uitgesloten. Dit kan gebaseerd zijn op relevante inhoud, publicatiedatum, onderzoeksdesign, etc.

  Analyse: Bespreek hoe je de gegevens uit de geselecteerde literatuur hebt geanalyseerd. Dit kan inhouden dat je trends, patronen of inconsistenties in de literatuur identificeert.

  Veel succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *