Hier vind je meer informatie over onderzoeksmethoden.

 • field research
 • desk research
 • kwalitatief
 • kwantitatief
 • validiteit
 • betrouwbaarheid
 • interview
 • experiment
 • focus groep
 • casestudy
 • literatuuronderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *