Conclusie

De conclusie van je scriptie is één van de laatste onderdelen van je scriptie. Hierin geef je antwoord op de hoofdvraag en de deelvragen van je onderzoek. De conclusie is inhoudelijk van aard en bespreekt de inhoud van jouw onderzoek. 

Videotranscript: Wat staat er in het conclusie hoofdstuk?

Het antwoord op de hoofdvraag

Ik wilde heel kort even een videootje opnemen over wat er precies in een conclusie staat en eigenlijk is dit heel simpel: de conclusie omvat jouw antwoord op de hoofdvraag. Dus bij ieder onderzoek heb je een hoofdvraag en een probleemstelling (waarin je de vraag stelt die je gaat onderzoeken) en die geef je in de conclusie weer.

Dat kun je dus doen met behulp van het beantwoorden van de deelvragen. Alleen in het hoofdstuk daarvoor, het resultaten hoofdstuk, heb je eigenlijk alle deelvragen al heel nauwkeurig beantwoord. Dus het is niet de bedoeling dat je het gaat herhalen. Het is eigenlijk de bedoeling dat je echt de hoofdvraag gaat beantwoorden, eventueel met ondersteuning van de deelvragen. En dat is eigenlijk alles wat in een conclusie staat.

Houd het beknopt

De conclusie is meestal ook niet zo’n lang hoofdstuk, namelijk één tot twee pagina’s, dus daar hoef je niet heel veel over uit te weiden. Je hebt wel ook vaak nog een discussie hoofdstuk, en daarin ga je meer vertellen over de validiteit van je onderzoek, discussiepunten en verder onderzoek. Maar de conclusie is, kort gezegd, echt het antwoord op de hoofdvraag.

Dit is een korte video omdat het natuurlijk geen lang antwoord vergt. Ik heb nog veel meer tips over de conclusie, maar ik wilde voor nu helder hebben wat er in de conclusie staat. Dus, zet ook je hoofdvraag erin en probeer niet te veel uit te weiden over details of over dingen die al in je scriptie staan.

Nog een belangrijk punt: beschrijf geen nieuwe informatie. Alles wat in je scriptie staat mag in de conclusie staan. Er komen dus geen nieuwe feiten en nieuwe informatie aan het licht.

Conclusie